Αρχική >> Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

11.04.2008

Ανακοινώνουμε ότι με την υπ' αρ. 291(θέμα 1ο)/10.04.2008 Απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», παρατείνεται η προθεσμία υποβολής φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό με Κλειστή Διαδικασία, με σκοπό την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Τεχνική...

08.04.2008


Υποβλήθηκαν σήμερα, Τρίτη 8 Απριλίου 2008 και ώρα 12:00 π.μ., οι Φάκελοι Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Α' Φάση του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Κλειστή Διαδικασία για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης που θα αναλάβει το Έργο: «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση κτιρίων Διοίκησης και Σχολών του...

07.04.2008

Η Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε., στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου "Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, τεχνική διαχείριση και εκμετάλλευση περιορισμένων εμπορικών χώρων δυο νέων Δικαστικών Μεγάρων στην Πάτρα και το Ηράκλειο Κρήτης με Σ.Δ.Ι.Τ.", διεξάγουν διαδικασία έρευνας και διαβούλευσης με παράγοντες της αγοράς, με την προώθηση του παρόντος...

04.04.2008

Υποβλήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 4 Απριλίου 2008 και ώρα 12:00 π.μ., οι Φάκελοι Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Α' Φάση του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Κλειστή Διαδικασία για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης που θα αναλάβει το Έργο: «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση των Κτιρίων Διοικητηρίων των...

03.04.2008

Η Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών προκηρύσσει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, με σκοπό την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την Υλοποίηση Εγκαταστάσεων Φοιτητικών Εστιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του...

02.04.2008
 

Υποβλήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 2 Απριλίου 2008 και ώρα 11:00 π.μ., οι Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Α' Φάση του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Κλειστή Διαδικασία για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης που θα αναλάβει το Έργο: «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Αστυνομικής...

19.03.2008

Η Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Φθιώτιδας και Αχαΐας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου "Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, τεχνική διαχείριση και ασφάλιση κτιρίων Διοικητηρίων για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Φθιώτιδας και Αχαΐας με Σ.Δ.Ι.Τ.", διεξάγουν διαδικασία έρευνας και...

17.03.2008

Σας γνωρίζουμε ότι, μετά από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, παρατείνεται ο χρόνος υποβολής φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δημόσιου Διεθνούς Κλειστού Διαγωνισμού με σκοπό την Επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση Κτιρίων Διοίκησης και Σχολών...

13.03.2008

Η Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου Α.Ε. (ΚΕΔ) ανακοινώνει ότι δυνάμει της υπ' αριθμ. 9/08/Ε1/11-3-2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος του δημοσίου διεθνούς διαγωνισμού με κλειστή διαδικασία (Α' Φάση - Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος) για την ανάδειξη...

Σελίδες