Αρχική >> Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

01.09.2008

Το αντικείμενο της Σύμπραξης είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, ολοκληρωμένη τεχνική διαχείριση (συμπεριλαμβανομένων της φύλαξης και της καθαριότητας) και ασφάλιση είκοσι έξι (26) νέων σχολικών κτιρίων στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης για διάστημα 25 ετών από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης...

01.09.2008

Το αντικείμενο της Σύμπραξης είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, ολοκληρωμένη τεχνική διαχείριση (συμπεριλαμβανομένων της φύλαξης και της καθαριότητας) και ασφάλιση είκοσι τεσσάρων (24) νέων σχολικών κτιρίων στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας για διάστημα 25 ετών από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης...

01.09.2008

Το αντικείμενο της σύμπραξης είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, ολοκληρωμένη τεχνική διαχείριση, ασφάλιση και εκμετάλλευση των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) για χρονικό διάστημα 40 ετών από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης, με Αναθέτουσα Αρχή την ΚΕΔ Α.Ε..

Με την...

01.09.2008

Το αντικείμενο της Σύμπραξης είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, ολοκληρωμένη τεχνική διαχείριση, ασφάλιση και εμπορική εκμετάλλευση χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής στον Πολύγυρο για χρονικό διάστημα 25 ετών, από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης, με Αναθέτουσα...

01.09.2008

Το αντικείμενο της Σύμπραξης είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, ολοκληρωμένη τεχνική διαχείριση, ασφάλιση και εμπορική εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη, για χρονικό διάστημα 25 ετών από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης, με Αναθέτουσα...

01.09.2008

Το αντικείμενο της Σύμπραξης είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, ολοκληρωμένη τεχνική διαχείριση και ασφάλιση των κτιριακών εγκαταστάσεων πέντε (5) Αστυνομικών Διευθύνσεων και δύο (2) Αστυνομικών Τμημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας για χρονικό διάστημα 25 ετών από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης, με Αναθέτουσα Αρχή την ΚΕΔ...

01.09.2008

Το αντικείμενο της Σύμπραξης είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και ασφάλιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για χρονικό διάστημα 25 ετών από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης, με Αναθέτουσα Αρχή την ΚΕΔ Α.Ε.

Οι υπηρεσίες και το...

01.09.2008

Το αντικείμενο της Σύμπραξης είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, μετασκευή, συντήρηση, ολοκληρωμένη τεχνική διαχείριση και ασφάλιση εγκαταστάσεων στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Μαρκόπουλου για τη στέγαση υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας για χρονικό διάστημα 25 ετών από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης, με Αναθέτουσα Αρχή την ΚΕΔ Α.Ε.

...

01.09.2008

Το αντικείμενο της Σύμπραξης είναι (α) η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, ολοκληρωμένη τεχνική διαχείριση και ασφάλιση των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων που υπάγονται στη δεύτερη και τρίτη φάση του προγράμματος στέγασης της Αστυνομικής Ακαδημίας της Ελληνικής Αστυνομίας στην Αμυγδαλέζα και (β) η τεχνική διαχείριση των υφιστάμενων...

01.09.2008

Το αντικείμενο της Σύμπραξης είναι μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και ασφάλιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών, καθώς και του Κλιμακίου αυτού, για χρονικό διάστημα 25 ετών από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης...

Σελίδες