Αρχική >> Νέα >> Υπαγωγή των έργων υλοποίησης τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αττική στις διατάξεις του νόμου ΣΔΙΤ

Υπαγωγή των έργων υλοποίησης τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αττική στις διατάξεις του νόμου ΣΔΙΤ

25.10.2012 - 10:48

Εγκρίθηκαν σήμερα, με Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ, τα έργα υλοποίησης τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων σε Δυτική Αττική (Φυλή, Άνω Λιόσια), Βορειοανατολική και Νοτιοανατολική Αττική, με αναθέτουσα αρχή τον Ενιαίο Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).

Οι μονάδες θα έχουν μέγιστη δυναμικότητα διαχείρισης έως 1,3 εκ. τόνους απορριμμάτων ετησίως και οι 4 διαγωνισμοί για την κατασκευή τους αναμένεται να προκηρυχθούν μέσα στο 2012. Στόχος είναι η ολοκλήρωσή τους σε ορίζοντα 14 μηνών, δηλαδή ως το τέλος του 2013.

Οι ιδιωτικοί φορείς που θα επιλεγούν θα αναλάβουν τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των τεσσάρων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων. Το ύψος των επενδύσεων εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 350 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία των συμβάσεων (υποδομές, λειτουργία, συντήρηση) ανέρχεται σε 1,2 δις Ευρώ. Στη φάση της λειτουργίας θα δημιουργηθούν πάνω από 1000 μόνιμες νέες θέσεις εργασίας και περισσότερες από 1200 κατά την κατασκευή.

Η κατασκευή και λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αττική επιφέρει πολλαπλά οφέλη για τη χώρα. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η υλοποίηση επενδύσεων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η προστασία του περιβάλλοντος, η αξιοποίηση των απορριμμάτων για παραγωγή ενέργειας, η επίτευξη των Κοινοτικών στόχων για ανακύκλωση υλικών (γυαλί, χαρτί - χαρτόνι, μέταλλα, πλαστικά, ξύλο) και η μείωση των υπολειμμάτων που οδηγούνται σε υγειονομική ταφή.

Οι διαγωνιστικές διαδικασίες επιτρέπουν όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών στόχων, της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Η ανοιχτή τεχνολογία ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των διαγωνιζομένων και την  επιλογή της βέλτιστης λύσης από πλευράς της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δημοτών της, με πλήρη διαφάνεια και εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Βασικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων. Εξετάζεται η ένταξη των επενδύσεων στο ΕΣΠΑ, με στόχο αφενός την επιτάχυνση υλοποίησής τους και αφετέρου τη περαιτέρω μείωση του τελικού κόστους χρήσης για τους πολίτες.

Το Δημόσιο διατηρεί τον ισχυρό εποπτικό του ρόλο επί των έργων, ενώ παράλληλα αξιοποιείται η εμπειρία και τεχνογνωσία που υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα. Το Δημόσιο καθορίζει μεταξύ άλλων τις προδιαγραφές του έργου, εποπτεύει την υλοποίησή του και την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του ιδιώτη καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον. Με τον θεσμό των ΣΔΙΤ, το Δημόσιο δεν υλοποιεί απλώς μια υποδομή αλλά προμηθεύεται ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Σε αυτά τα έργα, το τελικό ζητούμενο είναι η αποτελεσματική λειτουργία τους και η ενιαία ευθύνη του αναδόχου αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα επιτυχίας, αφού δεν υπάρχει κατακερματισμός ευθυνών.

Την συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής προέδρευσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστής Χατζηδάκης και μετείχαν οι υπουργοί Εσωτερικών κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Σταύρος Καλαφάτης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Νότης Μηταράκης, ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιάννης Σγουρός και ο Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ κ. Νίκος Μαντζούφας.