Αρχική >> Νέα >> Συνεδρίαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ

Συνεδρίαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ

14.04.2006 - 09:16

Η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη ως Προέδρου, του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα, της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Μ. Γιαννάκου και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Θ. Ξανθόπουλου ενέκρινε σήμερα την αίτηση υπαγωγής της εταιρείας «Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε.» (ΟΣΚ) στο Νόμο 3389/2005.
Η αίτηση υπαγωγής του ΟΣΚ στο Νόμο 3389/2005 αφορά στην κατασκευή 27 νέων σχολείων με Σύμπραξη Δημοσίου 7 Ιδιωτικού Τομέα. Το έργο της κατασκευής των σχολείων αυτών θα προκηρυχθεί σε δυο διαγωνισμούς (ενδεικτικά, 13 και 14 σχολεία αντίστοιχα). Επισημαίνεται ότι ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτικής που αφορά στα συγκεκριμένα σχολεία καθώς και το εκπαιδευτικό τους έργο θα πραγματοποιείται, όπως πάντα, αποκλειστικά από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η εγκριθείσα Σύμπραξη εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που, μεταξύ άλλων, είναι οι ακόλουθοι:

  • η εξάλειψη της διπλοβάρδιας των σχολείων σε όλη την Ελλάδα,
  • η αντικατάσταση των μισθωμένων σχολείων με νέα δημόσια κτίρια,
  • η αναβάθμιση ήδη λειτουργουσών σχολικών μονάδων.

Η υλοποίηση της εγκριθείσας σύμπραξης δεν περιορίζει την υλοποίηση των δράσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την μορφή προκήρυξης που ακολουθείται μέχρι σήμερα. Η εγκριθείσα Σύμπραξη καθώς και μία σειρά προτάσεων του ΟΣΚ για τη δημιουργία μέσω ΣΔΙΤ και άλλων σχολικών μονάδων σε όλη την επικράτεια της χώρας, έρχονται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με στόχο να μειώσουν τον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού.
Το έργο αυτό είναι το πρώτο που υπάγεται στο Νόμο 3389/2005 και αποτελεί την αρχή μίας σειράς έργων που πρόκειται να υπαχθούν στο νόμο αυτό. Η επιλογή του συγκεκριμένου έργου ως πρώτου πιλοτικού έγινε, καθώς στο τομέα της κατασκευής και συντήρησης σχολείων μέσω ΣΔΙΤ υπάρχει παγκοσμίως συσσωρευμένη τεχνογνωσία, ενώ η υλοποίηση των έργων αυτών έχει ως αποτέλεσμα ιδιαίτερα σημαντικά κοινωνικά οφέλη. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι στη Μεγάλη Βρετανία έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερα από 600 έργα κατασκευής και συντήρησης σχολείων, συνολικού κόστους άνω των 5 δισ. λιρών, ενώ στη Γερμανία έχει υλοποιηθεί ένας σημαντικός αριθμός αντίστοιχων έργων, συνολικού κόστους περίπου 1 δισ. ευρώ.