Αρχική >> Νέα >> Πρόσκληση για την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας της ΕΓΣΔΙΤ κατά το ελληνικό πρότυπο ELOT 1429:2008

Πρόσκληση για την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας της ΕΓΣΔΙΤ κατά το ελληνικό πρότυπο ELOT 1429:2008

31.10.2012 - 13:04

Η Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου για την προετοιμασία φακέλου για την υποβολή αιτήματος επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) κατά το ελληνικό πρότυπο ELOT 1429:2008.

Το αντικείμενο του αναδόχου θα αφορά στην παροχή ειδικής τεχνογνωσίας, η οποία απαιτείται στην φάση προετοιμασίας του φακέλου της ΕΓΣΔΙΤ για την επιβεβαίωση της επάρκειάς της ως δικαιούχος των πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007 - 2013.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και 7 Νοεμβρίου 2012.

Η δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.