Αρχική >> Νέα >> Προκηρύχθηκε ο Διαγωνισμός για την Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Νομό Σερρών με ΣΔΙΤ

Προκηρύχθηκε ο Διαγωνισμός για την Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Νομό Σερρών με ΣΔΙΤ

17.04.2012 - 11:45

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της Α΄ Φάσης του διαγωνισμού για την Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Νομού Σερρών με ΣΔΙΤ.

Το αντικείμενο της σύμπραξης είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Νομό Σερρών, με σκοπό την πλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί από τις Κοινοτικές Οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση στερεών αστικών απορριμμάτων. Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων θα έχει συνολική ετήσια δυναμικότητα περίπου 90.000 τόνων, ενώ το έργο προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί και από κοινοτικούς πόρους.

Η επιλογή του ιδιωτικού φορέα που θα αναλάβει την σύμπραξη διάρκειας είκοσι επτά (27) ετών, θα γίνει με την διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου.