Αρχική >> Νέα >> Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Υλοποίηση ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου για τις Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ με ΣΔΙΤ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Υλοποίηση ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου για τις Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ με ΣΔΙΤ

04.04.2011 - 18:06

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της Α΄ Φάσης του διαγωνισμού για την Υλοποίηση ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου μέσω ΣΔΙΤ, με Αναθέτουσα Αρχή τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ΑΕ.

Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, εγκατάσταση, υποστήριξη λειτουργίας, συντήρηση και τεχνική διαχείριση ενός ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου για όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ μέσω ΣΔΙΤ, διάρκειας δώδεκα (12) ετών από τη θέση της Σύμβασης Σύμπραξης σε ισχύ.