Αρχική >> Νέα >> Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για την επιλογή συμβούλου για την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για την επιλογή συμβούλου για την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ

20.02.2008 - 18:32
Σας γνωρίζουμε ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίστηκε νέα ημερομηνία υποβολής φακέλων προσφοράς για τον εν θέματι διαγωνισμό η 4η Μαρτίου 2008 και ώρα 12:00.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΔΙΤ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΡΡΕΣ