Αρχική >> Νέα >> Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για την επιλογή συμβούλου για την υλοποίηση του Κέντρου Αποθεραπείας- Αποκατάστασης Βορείου Ελλάδος με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για την επιλογή συμβούλου για την υλοποίηση του Κέντρου Αποθεραπείας- Αποκατάστασης Βορείου Ελλάδος με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

07.01.2008 - 17:14


Σας γνωρίζουμε ότι βάσει της υπ' αριθ. 3ης (θέμα 2ο) / 23-01-2008 απόφασης του Δ.Σ της Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε., παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών στο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σκοπό την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών, με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για την υλοποίηση του Κέντρου Αποθεραπείας- Αποκατάστασης Βορείου Ελλάδος με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα».

Νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς ορίζεται η 1η Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.