Αρχική >> Νέα >> Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για την επιλογή συμβούλου για την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για την επιλογή συμβούλου για την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ

24.01.2008 - 15:49


Κατόπιν επανειλημμένων σχετικών αιτημάτων ενδιαφερομένων για παράταση της προθεσμίας υποβολής φακέλλων προσφοράς στον εν θέματι διαγωνισμό, σας γνωρίζουμε ότι με την από 24 Ιανουαρίου 2008 και υπ΄ αριθ. πρωτ. 3252/52/ΕΓΣΔΙΤ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίστηκε νέα ημερομηνία υποβολής φακέλων προσφοράς η 25η Φεβρουαρίου 2008 και ώρα 12:00.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΔΙΤ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΡΡΕΣ