Αρχική >> Νέα >> Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δημόσιου Διεθνούς Κλειστού Διαγωνισμού με σκοπό την Επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση Κτιρίων Διοίκησης και Σχολών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με ΣΔΙΤ

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δημόσιου Διεθνούς Κλειστού Διαγωνισμού με σκοπό την Επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση Κτιρίων Διοίκησης και Σχολών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με ΣΔΙΤ

17.03.2008 - 14:57

Σας γνωρίζουμε ότι, μετά από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, παρατείνεται ο χρόνος υποβολής φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δημόσιου Διεθνούς Κλειστού Διαγωνισμού με σκοπό την Επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση Κτιρίων Διοίκησης και Σχολών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»  με ΣΔΙΤ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με την προκήρυξη μέχρι την 8η Απριλίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


Καθηγητής Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ