Αρχική >> Νέα >> Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση των Κτιριακών Εγκαταστάσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά με ΣΔΙΤ»

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση των Κτιριακών Εγκαταστάσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά με ΣΔΙΤ»

13.03.2008 - 16:47

Η Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου Α.Ε. (ΚΕΔ) ανακοινώνει ότι δυνάμει της υπ' αριθμ. 9/08/Ε1/11-3-2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος του δημοσίου διεθνούς διαγωνισμού με κλειστή διαδικασία (Α' Φάση - Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος) για την ανάδειξη Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση των Κτιριακών Εγκαταστάσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά με ΣΔΙΤ» συνολικού προϋπολογισμού 62.000.000 Ευρώ, πλέον του κόστους βαριάς συντήρησης και ασφάλισης των υποδομών, το οποίο εκτιμάται σε ποσοστό 20% του προϋπολογισμού, πλέον ΦΠΑ..

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η 2α Απριλίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.
Η ανωτέρω παράταση εστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαρτίου 2008. 

Για την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΓΚΡΑΤΖΙΟΣ