Αρχική >> Νέα >> Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο ''Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Τεχνική Διαχείριση και Συντήρηση Τριών Καταστημάτων Κράτησης με ΣΔΙΤ''

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο ''Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Τεχνική Διαχείριση και Συντήρηση Τριών Καταστημάτων Κράτησης με ΣΔΙΤ''

11.04.2008 - 17:31

Ανακοινώνουμε ότι με την υπ' αρ. 291(θέμα 1ο)/10.04.2008 Απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», παρατείνεται η προθεσμία υποβολής φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό με Κλειστή Διαδικασία, με σκοπό την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Τεχνική Διαχείριση και Συντήρηση Τριών Καταστημάτων Κράτησης με ΣΔΙΤ», περίληψη της προκήρυξης του οποίου (Α' Φάση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος ΔΔΣ 58) στις 15.02.2008.

Νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η 15.05.2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, αντί της αρχικά ορισθείσας 18.04.2008.


Δημήτριος Μπακάσης


Διευθύνων Σύμβουλος ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.