Αρχική >> Νέα >> Παράταση Προθεσμίας για την υποβολή φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Διεθνούς Δημόσιου Διαγωνισμού με την κλειστή διαδικασία για την «Υλοποίηση Εγκαταστάσεων Φοιτητικών Εστιών και Εστιατορίου Φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - Τεχνική Διαχείριση αυτών και συναφείς υπηρεσίες με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα».

Παράταση Προθεσμίας για την υποβολή φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Διεθνούς Δημόσιου Διαγωνισμού με την κλειστή διαδικασία για την «Υλοποίηση Εγκαταστάσεων Φοιτητικών Εστιών και Εστιατορίου Φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - Τεχνική Διαχείριση αυτών και συναφείς υπηρεσίες με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα».

02.09.2009 - 16:53

Κατόπιν σχετικών αιτημάτων ενδιαφερομένων για παράταση της προθεσμίας υποβολής φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον διαγωνισμό με τίτλο: «Υλοποίηση Εγκαταστάσεων Φοιτητικών Εστιών και Εστιατορίου Φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - Τεχνική Διαχείριση αυτών και συναφείς υπηρεσίες με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», σας γνωρίζουμε ότι με την από 28-08-2009 και με αριθ.πρωτ. Α10180 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ορίσθηκε νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή φακέλων προσφοράς, η 28η Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00