Αρχική >> Νέα >> Παράταση προθεσμίας για την υποβολή φακέλων προσφοράς του Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την Επιλογή Συμβούλου για την Υλοποίηση του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ)» Νομού Θεσσαλονίκης με ΣΔΙΤ

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή φακέλων προσφοράς του Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την Επιλογή Συμβούλου για την Υλοποίηση του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ)» Νομού Θεσσαλονίκης με ΣΔΙΤ

12.06.2008 - 10:49

Κατόπιν σχετικών αιτημάτων ενδιαφερομένων για παράταση της προθεσμίας υποβολής φακέλων προσφοράς στον εν θέματι διαγωνισμό, σας γνωρίζουμε ότι με την υπ' αριθ. πρωτ. 26849/389/ΕΓΣΔΙΤ/11.06.2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ορίσθηκε νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή φακέλων προσφοράς, η 21η Ιουλίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΔΙΤ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΡΡΕΣ