Αρχική >> Νέα >> Παράταση προθεσμίας για την επιλογή αναδόχου για την προετοιμασία φακέλου για την υποβολή αιτήματος επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) κατά το ελληνικό πρότυπο ELOT 1429:2008.

Παράταση προθεσμίας για την επιλογή αναδόχου για την προετοιμασία φακέλου για την υποβολή αιτήματος επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) κατά το ελληνικό πρότυπο ELOT 1429:2008.

05.11.2012 - 12:52

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό.
Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 9η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.