Αρχική >> Νέα >> Νέο Επενδυτικό Συμβούλιο JESSICA για χρηματοδότηση έργων αστικής ανάπτυξης-ΣΔΙΤ

Νέο Επενδυτικό Συμβούλιο JESSICA για χρηματοδότηση έργων αστικής ανάπτυξης-ΣΔΙΤ

26.10.2012 - 13:49

Με κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων κ. Χατζηδάκη και Οικονομικών κ. Στουρνάρα, ορίστηκε το νέο Επενδυτικό Συμβούλιο του προγράμματος JESSICA.

Πρόεδρος του Επενδυτικού Συμβουλίου JESSICA ορίστηκε ο Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ Νικόλαος Μαντζούφας και μέλη ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Σωκράτης Αλεξιάδης, ο Φώτης Προβατάς ως εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ, ο Διευθυντής της ΓΕΑΟΣΕ Παύλος Χειμωνιάδης και ο Προϊστάμενος Μονάδας Α' ΕΥΣΕΕΠ Ιωάννης Λυπιρίδης.

Το Επενδυτικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) καθορίζει την επενδυτική στρατηγική και συντονίζει την εφαρμογή του JESSICA στην Ελλάδα, με κοινοτικούς πόρους ύψους 258 εκατομμυρίων ευρώ για υλοποίηση επενδύσεων σε έργα Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και άλλα έργα αστικής ανάπτυξης. Πλέον οι πόροι είναι διαθέσιμοι για αξιοποίηση στην πραγματική οικονομία, σε τομείς όπως αναβάθμιση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, έργα διαχείρισης απορριμμάτων, ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών (clusters) υψηλής τεχνολογίας και υποδομών, έργα βασικής υποδομής, δίκτυα ενέργειας, έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κα.

Άμεσα ξεκινάει η επιλογή έργων ώστε αρχές 2013 να αρχίσουν οι χρηματοδοτήσεις σε έργα.

Κύριο χαρακτηριστικό του JESSICA είναι ο πολλαπλασιαστικός χαρακτήρας των ανακυκλώσιμων κεφαλαίων, τα οποία διατίθενται μέσω της χορήγησης δανείων με ευνοϊκούς όρους. Η αποπληρωμή των δανείων οδηγεί σε επανεπένδυση των κεφαλαίων σε νέες δράσεις, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την αειφορία της επενδυτικής δραστηριότητας.

Αναλυτικά για το Πρόγραμμα JESSICA

Το JESSICA "Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas" (Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές) αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB).

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρωτοβουλία JESSICA στοχεύει στη στήριξη επενδυτικών προγραμμάτων και έργων αστικής ανάπτυξης, χρηματοδοτώντας συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και άλλα έργα.

Η κατανομή των πόρων ανά Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ανά Περιφέρεια παρουσιάζεται ακολούθως:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Περιφέρεια
Δεσμευμένοι Πόροι Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης
ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗ
50.000.000
ΠΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
10.000.000
ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
10.000.000
ΠΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
20.000.000
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΣ
15.000.000
ΠΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
15.000.000
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
10.000.000
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
15.000.000
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
28.000.000
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
20.000.000
ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΡΗΤΗ
15.000.000
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
40.000.000
ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ, ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΡΗΤΗ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
10.000.000
 
ΣΥΝΟΛΟ:
 258.000.000

Έχουν εγκριθεί και δημοσιευθεί οι ανοιχτές προσκλήσεις των Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) όλων των Περιφερειών που συνεισέφεραν πόρους στο JESSICA, για την υποβολή προτάσεων.

Τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) που έχουν επιλεγεί είναι τα εξής:

  • Η Κοινοπραξία Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου για την Περιφέρεια Κρήτης.
  • Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας για τις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΕΡΑΑ).
  • Η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδας για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου.
  • Η Τράπεζα Πειραιώς για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.
  • Η EFG Eurobank για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου.