Αρχική >> Νέα >> Θετική απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για το έργο ΣΔΙΤ Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ηλείας

Θετική απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για το έργο ΣΔΙΤ Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ηλείας

12.11.2012 - 10:42

Με την 646/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), απορρίφθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων υποψηφίου κατά της απόφασης προεπιλογής.

Οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι κατά την Α' Φάση του διαγωνισμού είναι οι:

  1. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
  2. Ένωση εταιριών ARCHIRODON GROUP - INTRAKAT - ΕNVITEC
  3. Ένωση εταιριών ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - J&P ABAΞ - ΑΑΓΗΣ 
  4. Ένωση εταιριών ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΩΡ

Αντικείμενο του έργου είναι μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Νομού Ηλείας.
Η συνολική ετήσια ποσότητα των προς διαχείριση απορριμμάτων εκτιμάται σε 100.000 τόνους, ενώ το έργο προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί και από κοινοτικούς πόρους. Ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης θα επιλεγεί για σύμπραξη διάρκειας είκοσι-επτά (27) ετών.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα συνεχιστεί άμεσα με την διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και θα επιτρέπει όλες τις δόκιμες τεχνολογίες οι οποίες καλύπτουν τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.