Αρχική >> Νέα >> Επτά (7) Σχήματα υπέβαλαν Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Α.Ε.: ''Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση 14 Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ''

Επτά (7) Σχήματα υπέβαλαν Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Α.Ε.: ''Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση 14 Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ''

18.06.2008 - 17:49

Υποβλήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 18 Ιουνίου 2008, οι Φάκελοι Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Α' Φάση του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Κλειστή Διαδικασία για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης που θα αναλάβει το Έργο: «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση 14 Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ».

Οι επτά (7) Υποψήφιοι που υπέβαλαν Φακέλους Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι οι παρακάτω Εταιρείες ή Ενώσεις Εταιρειών, βάσει της χρονικής σειράς υποβολής των φακέλων τους:

1. HOCHTIEF PPP SOLUTIONS GMBH - ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
2. Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε. - ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.
4. ΙΝΤΕRSERVE PFI HOLDING LTD - J&P ΑΒΑΞ A.E.
5. ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. - ΘΕΜΕΛΗ Α.Τ.Ε
6. ΕΝΤΕΧΝΟΣ A.E. - ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε. - KΟΥΡΤΙΔΗΣ A.E.
7. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. - ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. - ΕΚΤΕΡ
   Α.Ε. - ΕΛΕΡΓΟ Α.Ε. - ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε. - ΝΟΣΤΟΣ Α.Ε.

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. και ο συνολικός προϋπολογισμός του έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί στα 86 εκ. Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. Η διάρκεια της Σύμπραξης είναι 27 έτη. Οι κτιριακές υποδομές θα χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση δημοσίων διδακτηρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η υλοποίηση των νέων υποδομών εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που, μεταξύ άλλων, είναι η εξάλειψη της διπλοβάρδιας των σχολείων σε όλη την Ελλάδα, η αντικατάσταση των μισθωμένων σχολείων με νέα δημόσια κτίρια και η αναβάθμιση ήδη λειτουργουσών σχολικών μονάδων, και στοχεύει στη μείωση του απαιτούμενου χρόνου ολοκλήρωσης των στόχων αυτών.

Το έργο αυτό είναι το έβδομο έργο ΣΔΙΤ για το οποίο κατατέθηκαν Φάκελοι Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Συνολικά, μέχρι σήμερα έχουν δημοπρατηθεί εννέα έργα ΣΔΙΤ, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 815 εκ. Ευρώ.

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2008