Αρχική >> Νέα >> Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση για την επιλογή ανεξάρτητων εκτιμητών στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα.

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση για την επιλογή ανεξάρτητων εκτιμητών στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα.

14.11.2012 - 12:27

Δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) η πρόσκληση για την επιλογή ανεξάρτητων εκτιμητών στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 14 Δεκεμβρίου 2012.