Αρχική >> Νέα >> Δελτίο Τύπου - Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την Υλοποίηση Κτιριακών Υποδομών του Πυροσβεστικού Σώματος

Δελτίο Τύπου - Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την Υλοποίηση Κτιριακών Υποδομών του Πυροσβεστικού Σώματος

05.06.2006 - 15:23
Η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη ως Προέδρου, του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα, του Υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Β. Πολύδωρα και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Θ. Ξανθόπουλου ενέταξε σήμερα στις διατάξεις του Νόμου 3389/2005 την κατασκευή επτά νέων πυροσβεστικών σταθμών στην περιφέρεια.
Το αντικείμενο της σύμπραξης για την κατασκευή των επτά νέων πυροσβεστικών σταθμών θα αφορά στη μελέτη, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη συντήρηση και την τεχνική διαχείριση των κτιριακών τους υποδομών. Η σύμπραξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος του Πυροσβεστικού Σώματος και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών του, συμβάλλοντας στη μείωση του χρονικού ορίζοντα υλοποίησης των κτιριακών εγκαταστάσεών του. Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμπραξης, η οποία θα είναι 25 χρόνια, θα επιτευχθεί καλύτερη διαχείριση και συντήρηση των υποδομών που θα κατασκευασθούν, μέσα από τον καθορισμό υψηλών προδιαγραφών συντήρησης και λειτουργίας, καθώς η τήρησή τους θα αποτελεί βασική παράμετρο για την αποπληρωμή του Ιδιωτικού Φορέα που θα επιλεγεί. 
Το ενδεικτικό προϋπολογιζόμενο κόστος κατασκευής ανέρχεται σε 23.000.000 ευρώ, ενώ το συνολικό κόστος συντήρησης ανέρχεται σε 6.500.000 ευρώ σε σημερινές τιμές. Στο κόστος αυτό πρέπει να προστεθεί και το κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης των υποδομών, το οποίο υπολογίζεται σε 20% του συνολικού προϋπολογισμού. Το οριστικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει το Δημόσιο θα καθορισθεί από τους διαγωνισμούς για την ανάθεση του Έργου.