Αρχική >> Νέα >> Δελτίο Τύπου - Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την τεχνική διαχείριση τεσσάρων κτιριακών εγκαταστάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας

Δελτίο Τύπου - Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την τεχνική διαχείριση τεσσάρων κτιριακών εγκαταστάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας

05.06.2006 - 15:34
Η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη ως Προέδρου, του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα, του Υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Β. Πολύδωρα και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Θ. Ξανθόπουλου ενέταξε σήμερα στις διατάξεις του Νόμου 3389/2005 την τεχνική διαχείριση τεσσάρων έργων της Ελληνικής Αστυνομίας.
 
Το αντικείμενο της σύμπραξης για την τεχνική διαχείριση τεσσάρων κτιριακών συγκροτημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας θα είναι η παροχή υπηρεσιών για την προληπτική και διορθωτική συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και οικονομικών στοιχείων των κτιρίων, την υποστήριξη της λειτουργίας μέσα από την εφαρμογή συστήματος Building Management System, την ενεργειακή διαχείρισή τους με την επιβολή υποχρεωτικών ρητρών για την εξοικονόμηση δαπανών σε συγκεκριμένα ποσοστά, την τεχνολογική αναβάθμιση κρίσιμων εγκαταστάσεων και τον καθαρισμό και την υγιεινή τους για μία χρονική περίοδο 15 ετών. Με τη σύμπραξη αυτή επιδιώκεται η επίτευξη στόχων ορθολογικής διαχείρισης και βέλτιστης αξιοποίησης των διαθέσιμων κεφαλαίων, μέσα από την υψηλή διαθεσιμότητα του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, τη δραστική μείωση των δαπανών για επισκευές και αντικαταστάσεις, τη σημαντική μείωση των ενεργειακών δαπανών, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών από το Δημόσιο Τομέα και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος εργασίας.
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τις υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΕΔ, ανέρχεται σε 36.000.000 ευρώ σε σημερινές τιμές για την προτεινόμενη διάρκεια σύμπραξης 15 ετών. Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει τις δαπάνες ΟΚΩ, οι οποίες θα εξακολουθούν να επιβαρύνουν το Δημόσιο.
 
Το οριστικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει το Δημόσιο θα καθορισθεί μετά από την ολοκλήρωση των διαγωνισμών για την ανάθεσή τους.