Αρχική >> Νέα >> Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για τη Δημιουργία Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου στο Φάληρο

Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για τη Δημιουργία Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου στο Φάληρο

05.06.2006 - 15:10

Η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη ως Προέδρου, του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα, του Υπουργού Πολιτισμού κ. Γ. Βουλγαράκη, του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Θ. Ξανθόπουλου ενέταξε σήμερα στις διατάξεις του Νόμου 3389/2005 τη δημιουργία Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου στο Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου.
Αντικείμενο της σύμπραξης για τη δημιουργία του διεθνούς συνεδριακού κέντρου θα είναι η μελέτη, χρηματοδότηση και ανακατασκευή (μετασκευή) του Κλειστού Γυμναστηρίου στον Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου. Περαιτέρω, ο Ιδιωτικός Φορέας που θα επιλεγεί θα αναλάβει και την παροχή όλων των αναγκαίων υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης για 25 έτη από την έναρξη της λειτουργίας του. Η εκμετάλλευση και λειτουργία του Συνεδριακού Κέντρου δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας σύμπραξης. Η στρατηγική απόφαση για τον τρόπο εκμετάλλευσης και λειτουργίας του Συνεδριακού Κέντρου, καθώς και οι διαδικασίες για την επιλογή του φορέα εκμετάλλευσης (operator), θα ξεκινήσουν άμεσα και θα εξελιχθούν παράλληλα με τις διαδικασίες επιλογής Ιδιωτικού Φορέα στο πλαίσιο της παρούσας σύμπραξης. Σε συνεργασία με τον εν λόγω φορέα εκμετάλλευσης, η Αναθέτουσα Αρχή θα καθορίσει αναλυτικά τις προδιαγραφές διαθεσιμότητας του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου, τις οποίες και θα συμπεριλάβει στα τεύχη προκήρυξης της προτεινόμενης σύμπραξης.

Το νέο Συνεδριακό Κέντρο θα έχει σύμφωνα με την αρχική μελέτη συνολική επιφάνεια 28.000 τ.μ. και θα φιλοξενεί και θα διεξάγει μεγάλες διοργανώσεις. Η δημιουργία του αποσκοπεί στην προσέλκυση επισκεπτών υψηλού επιπέδου, τη δικτύωση των ελληνικών επιχειρήσεων με ξένους φορείς και οργανισμούς, την προβολή του επιστημονικού έργου που συντελείται στην Ελλάδα και εν τέλει στην τοποθέτηση της Αθήνας στον παγκόσμιο χάρτη του συνεδριακού τουρισμού, μετά την επιτυχή διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων.
Το ενδεικτικό προϋπολογιζόμενο κόστος μετασκευής, συντήρησης και λειτουργίας σύμφωνα με τα στοιχεία της Γ.Γ.Ο.Α. ανέρχεται σε 54.000.000 ευρώ σε σημερινές τιμές, μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους βαριάς συντήρησης και ασφάλισης, το οποίο υπολογίζεται σε 20% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Η αποπληρωμή του Ιδιωτικού Φορέα που θα επιλεγεί θα γίνεται με ετήσιες πληρωμές μετά την έναρξη της λειτουργίας του έργου. Το ύψος των πληρωμών θα εξαρτάται από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης, με βάση τα κριτήρια ποιότητας που θα ορισθούν εκ των προτέρων.
Η αποπληρωμή του Ιδιωτικού Φορέα που θα επιλεγεί θα γίνεται με ετήσιες πληρωμές μετά την έναρξη της λειτουργίας του έργου. Το ύψος των πληρωμών θα εξαρτάται από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης, με βάση τα κριτήρια ποιότητας που θα ορισθούν εκ των προτέρων.