Αρχική >> Νέα >> Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την υλοποίηση πέντε κλειστών γυμναστηρίων και δύο κολυμβητηρίων

Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την υλοποίηση πέντε κλειστών γυμναστηρίων και δύο κολυμβητηρίων

31.01.2008 - 10:23

Αντικείμενο της Σύμπραξης αυτής είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση πέντε κλειστών γυμναστηρίων και δύο  κολυμβητηρίων και συγκεκριμένα των κλειστών γυμναστηρίων των Δήμων Αίγινας, Ελληνικού, Παλαιού Φαλήρου, Μαραθώνα και Μαρκόπουλου και τα κολυμβητήρια των Δήμων Βάρης και Σπάτων, για διάρκεια 27 ετών από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης σύμπραξης, με Αναθέτουσα Αρχή τη Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης. O Ιδιωτικός Φορέας που θα επιλεγεί θα αναλάβει την παροχή όλων των αναγκαίων υπηρεσιών συντήρησης και εν γένει τεχνικής διαχείρισης (καθαριότητα, φύλαξη), προκειμένου οι παραπάνω υποδομές να είναι πλήρως διαθέσιμες προς λειτουργία από τους οικείους Δήμους.

Η Σύμπραξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων του Υπουργείου Πολιτισμού και της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης και ειδικότερα στο Πρόγραμμα της Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης. Οι στόχοι αυτοί είναι η ενίσχυση των αθλητικών δραστηριοτήτων σε δημοτικό επίπεδο και η ταυτόχρονη ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού αλλά και ευρύτερων αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων - έτσι ώστε να δημιουργηθούν πυρήνες ομαδικού αθλητισμού - η κάλυψη των αναγκών άθλησης και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η δημιουργία σημαντικού πόλου έλξης ομάδων και συλλόγων για αναψυχή και προπονήσεις και η εξοικονόμηση σημαντικών πόρων από την ορθολογική διαχείριση των νέων αθλητικών υποδομών. Δεδομένου ότι θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές που θα τεθούν σχετικά με τη λειτουργία από τεχνικής άποψης των εγκαταστάσεων και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης. 

Το ενδεικτικό προϋπολογιζόμενο κόστος, σε καθαρή παρούσα αξία, των πληρωμών διαθεσιμότητας που θα καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης που θα αναλάβει το Έργο ανέρχεται σε 55,5 εκατομμύρια ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Στο κόστος αυτό πρέπει να προστεθεί και το κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης των υποδομών, το οποίο υπολογίζεται σε 20% του συνολικού προϋπολογισμού.

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις θα παραδοθούν μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους στους οικείους Δήμους προς χρήση και διάθεση στους δημότες. Οι Δήμοι θα αναλάβουν, πέραν της κάλυψης των λειτουργικών δαπανών (ΟΚΩ, κατανάλωση πετρελαίου, μισθοδοσία γυμναστών) των γυμναστηρίων / κολυμβητηρίων, και την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που σχετίζονται με την τεχνική διαχείριση των υποδομών (καθαριότητα και φύλαξη), τις οποίες και θα καταβάλλουν στο Ελληνικό Δημόσιο.
Το οριστικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει το Δημόσιο θα καθορισθεί από το διαγωνισμό για την ανάθεση του Έργου.