Αρχική >> Νέα >> Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την υλοποίηση νέων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Λουτροθεραπείας Αναπήρων Πολέμου (ΚΛΑΠ) Μεθάνων

Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την υλοποίηση νέων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Λουτροθεραπείας Αναπήρων Πολέμου (ΚΛΑΠ) Μεθάνων

31.01.2008 - 10:20

Το αντικείμενο της Σύμπραξης είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, συντήρηση και ενεργειακή διαχείριση, ολοκληρωμένη τεχνική διαχείριση (παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, κλινοσκεπασμάτων, διαχείρισης απορριμμάτων, παρασκευής γευμάτων κλπ), ασφάλιση και εκμετάλλευση των νέων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, συνολικής δυναμικότητας 250 κλινών, για διάστημα 26 ετών από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης σύμπραξης, με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης που θα επιλεγεί, θα υποχρεούται να διαθέτει προς χρήση, για τις ανάγκες των αναπήρων πολέμου και λοιπών δικαιούχων αρμοδιότητας ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ, με χαμηλό τιμολόγιο, 120 κλίνες, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρεχόμενων από το ξενοδοχείο υπηρεσιών διαμονής και διατροφής. Οι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις θα ανεγερθούν στη θέση υπάρχοντος λουτροθεραπευτηρίου σε παραλιακό οικόπεδο των Μεθάνων (ΚΛΑΠ Μεθάνων), κατασκευής 1930, το οποίο θα κατεδαφιστεί.

Η υλοποίηση της σύμπραξης αυτής εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη βελτίωση της μέριμνας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ιδίως δε των αναπήρων πολέμου και ειρηνικής περιόδου και των οικογενειών τους. Η αξιοποίηση του ακινήτου του ΚΛΑΠ Μεθάνων, με την κατασκευή ενός ολοκληρωμένου και σύγχρονου ξενοδοχειακού καταλύματος, θα ανταποκριθεί με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο στους παραπάνω στόχους και θα αναδείξει την κοινωνική προσφορά του ΥΠΕΘΑ. Συγκεκριμένα, με την υλοποίηση της σύμπραξης αυτής επιδιώκονται η εξυπηρέτηση των στελεχών και των εργαζομένων του ΥΠΕΘΑ που χρήζουν λουτροθεραπείας, η προστασία της κτιριακής επένδυσης και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε βάθος χρόνου, και η σημαντική μείωση ενεργειακών δαπανών και εκπομπών αερίων ρύπων, μέσω της ορθολογικής λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων, που θα βοηθήσουν τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος όσο και στη μείωση του κόστους λειτουργίας τους.

Η σύμπραξη αυτή εμφανίζεται ως πλήρως ανταποδοτική. Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης θα διαθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή με χαμηλό τιμολόγιο και συμπεριλαμβανομένων όλων των παρεχόμενων από το ξενοδοχείο υπηρεσιών διαμονής και διατροφής, τις 120 από τις 250 κλίνες που θα κατασκευασθούν στη νέα ξενοδοχειακή μονάδα. Παράλληλα, ο Ιδιωτικός Φορέας θα εκμεταλλεύεται πλήρως, αφενός τις υπόλοιπες 130 κλίνες, τις οποίες θα διαθέτει σε τρίτους με τίμημα που αυτός θα καθορίσει, και αφετέρου άλλους εμπορικούς χώρους του ξενοδοχείου (π.χ. εστιατόριο, καταστήματα, κτλ).

Στη σύμβαση σύμπραξης θα προβλέπεται επιμερισμός επιπρόσθετων κερδών μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ιδιωτικού Φορέα, σε περίπτωση υπέρβασης ενός ύψους κύκλου εργασιών που έχει ορισθεί από τη λειτουργία του ΚΛΑΠ Μεθάνων.