Αρχική >> Νέα >> Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την τροποποίηση της από 01.03.2007 απόφασης της ΔΕΣΔΙΤ και ένταξη των κτιρίων των Αστυνομικών Διευθύνσεων Αλεξανδρούπολης και Ηγουμενίτσας και του Α' Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών στο έργο της υλοποίησης νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας

Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την τροποποίηση της από 01.03.2007 απόφασης της ΔΕΣΔΙΤ και ένταξη των κτιρίων των Αστυνομικών Διευθύνσεων Αλεξανδρούπολης και Ηγουμενίτσας και του Α' Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών στο έργο της υλοποίησης νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας

31.01.2008 - 10:27

Οι τρεις παραπάνω υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. που πρόκειται να μεταστεγασθούν, στεγάζονται τώρα - κατά κύριο λόγο - σε μισθωμένους χώρους, με εξαίρεση την Αστυνομική Διεύθυνση Ηγουμενίτσας που στεγάζεται σε ακίνητo ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου. Οι υφιστάμενες συνθήκες στέγασης των υπηρεσιών αυτών της ΕΛ.ΑΣ. κρίνονται ακατάλληλες, δεδομένου ότι η συντήρηση των μισθωμένων χώρων από τους ιδιοκτήτες τους είναι ελλιπής. Η προσθήκη των τριών παραπάνω εγκαταστάσεων στο υπαχθέν έργο των 11 αστυνομικών διευθύνσεων βελτιώνει την αποδοτικότητα της δημόσιας δαπάνης, δεδομένου ότι δημιουργούνται ακόμα μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας για το Δημόσιο μέσα από την ομαδοποίηση παρόμοιων έργων και την εξοικονόμηση δαπανών που σχετίζονται με την προκήρυξη του έργου και την προετοιμασία του Δημοσίου για την υλοποίησή του.

Το ενδεικτικό προϋπολογιζόμενο κόστος των 3 νέων κτιρίων, σε καθαρή παρούσα αξία, ανέρχεται σε 32,4 εκατομμύρια ευρώ. Το οριστικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει το Δημόσιο θα καθορισθεί από τους διαγωνισμούς για την ανάθεση του Έργου.