Αρχική >> Νέα >> Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας σε 23 θέσεις αποθήκευσης πυρομαχικών

Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας σε 23 θέσεις αποθήκευσης πυρομαχικών

31.01.2008 - 10:14

Το αντικείμενο της Σύμπραξης για την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας σε 23 θέσεις αποθήκευσης πυρομαχικών  αφορά στο σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας για 10 έτη από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης σύμπραξης, με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Επισημαίνεται ότι η φύλαξη των θέσεων αποθήκευσης πυρομαχικών και η διαχείρισή τους δεν αποτελούν αντικείμενο της Σύμπραξης, δεδομένου ότι ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ελληνικής Πολιτείας.

Το ενδεικτικό προϋπολογιζόμενο κόστος, σε καθαρή παρούσα αξία, των πληρωμών διαθεσιμότητας που θα καταβληθούν από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης που θα αναλάβει το Έργο ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Το οριστικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει το Δημόσιο θα καθορισθεί από τον διαγωνισμό για την ανάθεση του Έργου.