Αρχική >> Νέα >> Β' φάση διαγωνισμού ΚΕΔ για την υλοποίηση 7 κτιριακών υποδομών του Πυροσβεστικού Σώματος

Β' φάση διαγωνισμού ΚΕΔ για την υλοποίηση 7 κτιριακών υποδομών του Πυροσβεστικού Σώματος

05.03.2008 - 22:17

Η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ Α.Ε.) διένειμε σήμερα τα τεύχη της Β' φάσης του διαγωνισμού για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (Προκήρυξη με τα παραρτήματά της και σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης με τα παραρτήματά της) για το Έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση Κτιριακών και Λοιπών Εγκαταστάσεων για τη Στέγαση έξι (6) Υπηρεσιών και ενός (1) Σταθμού του Πυροσβεστικού Σώματος με ΣΔΙΤ».

Οι υποψήφιοι που προεπιλέγησαν κατά την Α' φάση του διαγωνισμού και παρέλαβαν τα τεύχη της Β' φάσης είναι οι:
1) ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.
2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.-VINCI CONCESSIONS  S.A.
3) J&P ΑΒΑΞ A.E.
4) ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΤΕΕ - ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε.
5) INNISFREE - ΕΔΡΑΣΗ ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Ε. - ΕΛΕΡΓΟ Α.Ε. -  ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. -  ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε. - ΝΟΣΤΟΣ Α.Ε.

Με βάση την Προκήρυξη Β' φάσης , οι παραπάνω υποψήφιοι έχουν στη διάθεσή τους τρεις μήνες για την προετοιμασία και υποβολή της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς τους.

Το έργο αυτό είναι το πρώτο από τα 34 έργα ΣΔΙΤ που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ, το συνολικό ύψος των οποίων ανέρχεται σε 4 δισεκατομμύρια Ευρώ.