Αρχική >> Νέα >> Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής για τον καθορισμό ανώτατου ορίου πιστώσεων για πληρωμές συμβατικού ανταλλάγματος έργων ΣΔΙΤ

Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής για τον καθορισμό ανώτατου ορίου πιστώσεων για πληρωμές συμβατικού ανταλλάγματος έργων ΣΔΙΤ

15.10.2012 - 17:01

Καθορίστηκε σήμερα, με Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ, ανώτατο όριο πιστώσεων για πληρωμές συμβατικού ανταλλάγματος προς ιδιωτικούς φορείς σύμπραξης, στο πλαίσιο της εύρυθμης δημοσιονομικής λειτουργίας. Σύμφωνα με την απόφαση, το σύνολο των αμοιβών διαθεσιμότητας σε έργα ΣΔΙΤ του νόμου 3389/2005 δεν θα υπερβαίνει ετησίως το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου του ΠΔΕ.

Στη συγκυρία της παρούσας δημοσιονομικής κρίσης που διανύει η χώρα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι επιβεβλημένη η ορθή κατανομή των περιορισμένων πόρων του ΠΔΕ προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα, συμβάλλοντας στην πραγματική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Για την κινητοποίηση ιδιωτικών και τραπεζικών χρηματοδοτήσεων απαιτούνται, πέραν του σαφούς νομικού πλαισίου, και σαφείς δεσμεύσεις πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων.

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ είναι ένα επενδυτικό εργαλείο με βάση το οποίο ο ιδιώτης επενδυτής καλείται να υλοποιήσει ένα έργο ή υπηρεσία με ίδια ή δάνεια κεφάλαια με ενδεχόμενη δυνατότητα παράλληλης συγχρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ και άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Την συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής προέδρευσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστής Χατζηδάκης και μετείχαν οι υπουργοί Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ευάγγελος Λιβιεράτος.