Αρχική >> Νέα >> Έξι (6) Σχήματα υπέβαλαν Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.: ''Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Τεχνική Διαχείριση και Συντήρηση τριών Καταστημάτων Κράτησης με ΣΔΙΤ''

Έξι (6) Σχήματα υπέβαλαν Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.: ''Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Τεχνική Διαχείριση και Συντήρηση τριών Καταστημάτων Κράτησης με ΣΔΙΤ''

15.05.2008 - 14:10


Υποβλήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 15 Μαΐου 2008, οι Φάκελοι Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Α' Φάση του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Κλειστή Διαδικασία για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης που θα αναλάβει το Έργο: «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Τεχνική Διαχείριση και Συντήρηση τριών Καταστημάτων Κράτησης με ΣΔΙΤ».

Οι έξι (6) Υποψήφιοι που υπέβαλαν Φακέλους Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι οι παρακάτω Εταιρείες ή Ενώσεις Εταιρειών, βάσει της χρονικής σειράς υποβολής των φακέλων τους:

1. J&P ΑΒΑΞ A.E.
2. ΓΕΚ Α.Ε. ΣΥΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - HOCHTIEF PPP SOLUTIONS
    GMBH
3. ELLISDON CONSTRUCTION INC. - ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. - ΘΕΜΕΛΗ Α.Τ.Ε.
4. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. - VINCI CONCESSIONS S.A.
5. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. - ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. - ΕΚΤΕΡ
   Α.Ε. - ΕΛΕΡΓΟ Α.Ε. - ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε. - ΝΟΣΤΟΣ Α.Ε.
6. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. - ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και ο συνολικός προϋπολογισμός του έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί στα 237,6 εκ. Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. Η διάρκεια της Σύμπραξης είναι 27 έτη. Η υλοποίηση των νέων υποδομών εντάσσεται στο πλαίσιο της αναβάθμισης του σωφρονιστικού συστήματος της χώρας με την υλοποίηση νέων, σύγχρονων και με υψηλές προδιαγραφές καταστημάτων κράτησης.

Το έργο αυτό είναι το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα έργο που έχει προκηρυχθεί βάσει του Νόμου 3389/2005 και είναι το έκτο έργο ΣΔΙΤ για το οποίο κατατέθηκαν Φάκελοι Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Συνολικά, μέχρι σήμερα έχουν δημοπρατηθεί εννέα έργα ΣΔΙΤ, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 815 εκ. Ευρώ.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2008