Αρχική >> Νέα >> Έξι (6) Σχήματα υπέβαλαν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Τρικάλων και Κορινθίας ''Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση των Κτιρίων Διοικητηρίων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Τρικάλων και Κορινθίας με ΣΔΙΤ''

Έξι (6) Σχήματα υπέβαλαν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Τρικάλων και Κορινθίας ''Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση των Κτιρίων Διοικητηρίων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Τρικάλων και Κορινθίας με ΣΔΙΤ''

04.04.2008 - 13:01

Υποβλήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 4 Απριλίου 2008 και ώρα 12:00 π.μ., οι Φάκελοι Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Α' Φάση του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Κλειστή Διαδικασία για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης που θα αναλάβει το Έργο: «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση των Κτιρίων Διοικητηρίων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Τρικάλων και Κορινθίας με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα».

Οι έξι (6) Υποψήφιοι που υπέβαλαν Φακέλους Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι οι παρακάτω Εταιρείες ή Ενώσεις:

1.J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε.
2.ΑΚΜΗ Α.Τ.Ε. - ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΤΕΚΑ Α.Ε.
3.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. - ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΕΛΕΡΓΟ Α.Ε. - ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε. - ΝΟΣΤΟΣ Α.Ε.
4.ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
5.ΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
6.ELLISDON CONSTRUCTION INC. - ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. - ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.

Το έργο αυτό αποτελεί το τέταρτο έργο ΣΔΙΤ που προκηρύσσεται βάσει του Νόμου 3389/2005 και εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης νέων κτιριακών υποδομών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Τρικάλων και Κορινθίας, με σκοπό την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών όλων των διευθύνσεων και των υπηρεσιών τους. Το νέο Διοικητήριο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων θα έχει συνολική επιφάνεια περίπου 10.000 τ.μ. και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας περίπου 10.540 τ.μ.

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι από κοινού οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Τρικάλων και Κορινθίας και ο συνολικός προϋπολογισμός του έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί στα 48 εκ. Ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Η διάρκεια της Σύμπραξης είναι 26 έτη.

Aθήνα, 4 Απριλίου 2008