Αρχική >> Διαγωνισμοί >> Σύμβουλοι Έργων Σδιτ >> Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου για την Τεχνική Διαχείριση των κτιρίων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και άλλων έργων με ΣΔΙΤ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου για την Τεχνική Διαχείριση των κτιρίων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και άλλων έργων με ΣΔΙΤ

Τίτλος Διαγωνισμού: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου για την Τεχνική Διαχείριση των κτιρίων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, την υλοποίηση νέων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Λουτροθεραπείας Ανάπηρων Πόλεμου (ΚΛΑΠ) Μεθάνων και την υλοποίηση οικημάτων στέγασης, βρεφονηπιακών σταθμών και πολυχώρων άθλησης σε μονάδες του Στράτου Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
Κατηγορία Διαγωνισμού: 
Αναθέτουσα Αρχή: 
Προθεσμία Υποβολής: 
Παρ, 27/06/2008
Διαγωνιστική Διαδικασία: 
Περίληψη Προκήρυξης: 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
(ΥΠ.ΕΘ.Α./Γ.Δ.Ο.Σ.Υ.)

Προκήρυξη υπ' αριθ. 3/08

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ,
ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ (ΚΛΑΠ) ΜΕΘΑΝΩΝ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ»

1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής: Ελληνικό Δημόσιο ? Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Μεσογείων 229-231, Αθήνα, Τ.Κ. 154 51, τηλ.: 210 746 6212 , φαξ: 210 7474 235 , email: prom@mil.gr.

2.   Επιλεγείς τρόπος σύναψης της σύμβασης: Ανοικτή Διαδικασία.

3.   Τύπος της σύμβασης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

4.  Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Αθήνα, Μέθανα,  Ν. Ρόδος, Ν. Κως, Ν. Χίος, Ν. Λήμνος, Ν. Σάμος, Ν. Λέσβος, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, Διδυμότειχο, Λάρισα, Βόλος, Ιωάννινα, Λαμία, Τρίκαλα, Κιλκίς, Σέρρες, Λάρισα, Νέα Αγχίαλος (Μαγνησία), Ελευσίνα, Μίκρα (Θεσ/κη), Τανάγρα (Βοιωτία), Σούδα (Χανιά), Άραξος (Αχαΐα), Ανδραβίδα (Ηλεία), Καλαμάτα,  Τατόι, Τρίπολη, Λήμνος, Σκύρος, Ελλάδα.

5.   Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 
- Kατηγορία και περιγραφή της υπηρεσίας, ποσότητα των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν:
Η Προκήρυξη αφορά στην ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο : «Υπηρεσίες Συμβούλου για την τεχνική διαχείριση των κτιρίων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, την υλοποίηση νέων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Λουτροθεραπείας Αναπήρων Πολέμου (ΚΛΑΠ) Μεθάνων και την υλοποίηση οικημάτων στέγασης, βρεφονηπιακών σταθμών και πολυχώρων άθλησης, σε μονάδες του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα». Το αντικείμενο των υπηρεσιών του Συμβούλου είναι η εν γένει υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά την διαδικασία προετοιμασίας και οριστικοποίησης της βέλτιστης μορφής Σύμπραξης και επιλογής των πλέον κατάλληλων ΙΦΣ, οι οποίοι στο πλαίσιο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα θα αναλάβουν:
                 α. την τεχνική διαχείριση (συντήρηση, επισκευές και καθαριότητα) των κτιρίων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) και την παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών (παρασκευή συσσιτίου, επιδιόρθωση στολών και υποδημάτων, μεταφορές, καθαρισμός κλινοσκεπασμάτων και στολών, λειτουργία τυπογραφείου, κουρείου και φωτοτυπείου),
                 β. τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, συντήρηση (προληπτική και διορθωτική), ενεργειακή διαχείριση, ολοκληρωμένη τεχνική διαχείριση (παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, κλινοσκεπασμάτων, διαχείρισης απορριμμάτων, παρασκευής γευμάτων κλπ), ασφάλιση και εκμετάλλευση νέων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Λουτροθεραπείας Αναπήρων Πολέμου (ΚΛΑΠ) Μεθάνων, συνολικής δυναμικότητας 250 κλινών και
                 γ. τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση (προληπτική και διορθωτική), ολοκληρωμένη τεχνική διαχείριση και ασφάλιση οικημάτων στέγασης (εγγάμων και αγάμων), βρεφονηπιακών σταθμών και πολυχώρων άθλησης για τις ανάγκες του προσωπικού του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας, στο πλαίσιο του αντικειμένου και των απαιτήσεων που θα καθορισθούν από την Αναθέτουσα Αρχή με τη βοήθεια του Συμβούλου. Ο Σύμβουλος, που θα επιλεγεί, θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικής, τεχνικής, και νομικής υποστήριξης, ήτοι:
        1) την οριστικοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης για τον τρόπο και τον αριθμό των διαδικασιών δημοπράτησης, της μορφής Σύμπραξης, των βασικών παραμέτρων αυτής, του επιμερισμού κινδύνων και της διασφάλισης της αξίας (value for money) για την Αναθέτουσα Αρχή, 
        2) την κατάρτιση, οριστικοποίηση και εξειδίκευση τεχνικών προδιαγραφών για το αντικείμενο των τριών ως άνω εγκεκριμένων συμπράξεων, οι οποίες περιλαμβάνουν τις προδιαγραφές κατασκευής, τις προδιαγραφές συντήρησης, τεχνικής διαχείρισης και παροχής όλων των υπηρεσιών, προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης και συντήρησής του, σύμφωνα με τις ανάγκες των συμβάσεων ΣΔΙΤ, την κατάρτιση των Διακηρύξεων και λοιπών Τευχών Διαγωνισμού για την επιλογή των ΙΦΣ και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά την αξιολόγηση των Υποψηφίων, 
        3) τον προσδιορισμό των όρων των προς κατάρτιση συμβατικών κειμένων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και συμμετοχή σε τυχόν διαπραγματεύσεις ή διαβουλεύσεις με τους υποψήφιους ΙΦΣ, 
        4) τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην Αναθέτουσα Αρχή και εν γένει στο Ελληνικό Δημόσιο σχετικά με όλα τα παραπάνω θέματα και ιδιαίτερα ως προς την παρακολούθηση υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου και εξασφάλιση της ποιότητάς του.
-  Κατηγορίες 6,7, 11 και 12 Παραρτήματος ΙΙΑ , Κατηγορία 21 Παραρτήματος ΙΒ
-  Ποσότητες ή έκταση της Σύμβασης: Προϋπολογισμός: 1.000.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. κατ' ανώτατο όριο.
- Δικαίωμα ανάθεσης νέων υπηρεσιών, που θα συνίστανται στην επανάληψη παρομοίων υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 4β?  της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
- Δεν πρόκειται για επαναλαμβανόμενη σύμβαση.
- Η Σύμβαση δεν σχετίζεται με Σχέδιο ή Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα κοινοτικά ταμεία.
- Nα διευκρινίζεται κατά πόσο η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. Μνεία των εν λόγω νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων:
Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον:
     α. παρέχουν ως κύριο αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους υπηρεσίες, εμπίπτουσες στις Κατηγορίες 6, 7, 11 και 12 του Παραρτήματος ΙΙΑ, καθώς και στην Κατηγορία 21 του Παραρτήματος ΙΙΒ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
    β. τα ίδια ή κάποια από τα μέλη  τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):
        (1) Είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων / Εταιριών Μελετών και, συγκεκριμένα, διαθέτουν τα κάτωθι μελετητικά πτυχία:
α) Δ ή Ε΄ τάξης στην κατηγορία 06 «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»
β) Δ ή Ε΄ τάξης στην κατηγορία 08 «ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ»
γ) Δ ή Ε΄ τάξης στην κατηγορία 09 «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ».
        (2) Ή προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη, που έχουν κυρώσει τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών ή υπηρεσιών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 11.2.1,
        (3) Ή προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη, που έχουν κυρώσει τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που δεν τηρούν τα μητρώα των προηγούμενων παραγράφων, και είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών - Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών.
     γ.  Οι συνεργαζόμενοι νομικοί σύμβουλοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο του τόπου, όπου ασκούν δραστηριότητα.
     δ. Πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας ως ακολούθως:
         (1) Μέσος όρος του κύκλου εργασιών, κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, μεγαλύτερος από έξι εκατομμύρια Ευρώ (6.000.000), που θα αποδεικνύεται από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις και
         (2)Μέσος όρος του κύκλου εργασιών του Υποψηφίου ή του (-των) Χρηματοοικονομικού (-ών) μέλους (-ών) της σύμπραξης ή κοινοπραξίας, σε χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες (corporate finance, project finance κλπ), κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, μεγαλύτερος από τρία εκατομμύρια Ευρώ (3.000.000), που θα αποδεικνύεται από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή από σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις.
Σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, για τον υπολογισμό του μέσου όρου των ανωτέρω παραγράφων θα ληφθεί υπ' όψιν ο σταθμισμένος μέσος όρος του κύκλου εργασιών κάθε μέλους αυτής, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, βάσει του ποσοστού συμμετοχής του κάθε μέλους στη σύμπραξη ή την κοινοπραξία, υπό τον όρο ότι τα μέλη αυτά δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών, συναφών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού ή στην παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών 
Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό προσώπων που λειτουργούν για λιγότερο χρονικό διάστημα από τρία έτη, θα ληφθεί υπ' όψιν ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών των ετών που αυτά λειτουργούν.
Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για την χρηματοοικονομική κατάσταση του Υποψηφίου (ενδεικτικώς: τραπεζικές βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων, Υπεύθυνη Δήλωση άλλων φορέων, στις δυνατότητες των οποίων στηρίζεται ο Υποψήφιος, για τη σχετική δέσμευσή τους) από τα οποία θα προκύπτει ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών του χρονικού διαστήματος που αυτό λειτουργεί.
Σε περίπτωση Υποψηφίων, που δεν έχουν κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί της χρηματοοικονομικής τους κατάστασης με όλα τα ανωτέρω στοιχεία.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος σύμπραξης είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Υποψήφιοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο αυτό.
-  Nα διευκρινίζεται αν τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού που θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της υπηρεσίας: Ναι, τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού, που θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της υπηρεσίας και τα οποία θα αποτελέσουν την Ομάδα Έργου.

6. Προθεσμία ολοκλήρωσης των υπηρεσιών ή διάρκεια της σύμβασης
υπηρεσιών. Ει δυνατόν προθεσμία έναρξης παροχής των υπηρεσιών: Δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 
7. Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών: Απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

8. Κατά περίπτωση, οι ειδικοί όροι, στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης: Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α΄232), Ν. 3483/2006 (ΦΕΚ Α΄169) άρθρο 16 §1, Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64), ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ και 89/665/ΕΟΚ.

9. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών:
      α. ονομασία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας, από την οποία μπορεί να παραλαμβάνεται η Προκήρυξη.
Μονάδα Υποστήριξης ΥΠΕΘΑ,  Δ/νση, οδός Μεσογείων 229-231, Αθήνα, Τ.Κ. 154 51, τηλ.: 210 6598393 φαξ: 210 6422 208, Πληροφορίες: κος Στάμου Ιωάννης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
     β. κατά περίπτωση, προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αυτών: Μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
     γ. κατά περίπτωση, το κόστος και οι όροι πληρωμής για τη χορήγηση των εν λόγω εγγράφων: Οι ενδιαφερόμενοι παραλαμβάνουν τα τεύχη δημοπράτησης με την καταβολή ποσού δεκαπέντε Ευρώ (15,00). Μετάφραση της Προκήρυξης στην Αγγλική γλώσσα διατίθεται από την Υπηρεσία, με την καταβολή ποσού δεκαπέντε Ευρώ (15,00).

10. α. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 27 Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή ώρα 10.00 π.μ.
      β. Διεύθυνση, στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται:  Οδός Μεσογείων 229-231, Αθήνα, ΤΚ: 154 51.
      γ. Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται: EL. Ελληνική.

11. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών: α) πρόσωπα, στα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση των προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται σε δημόσια συνεδρίαση, παρουσία νομίμων εκπροσώπων των υποψηφίων. β) ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: 27 Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή ώρα 10.00 π.μ. - Μονάδα Υποστήριξης ΥΠΕΘΑ,  Δ/νση, οδός Μεσογείων 229-231, Αθήνα, Τ.Κ. 154 51, τηλ.: 210 6598393 φαξ: 210 6422 208,

12. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή ύψους πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00) για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 10% του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

13. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά των σχετικών κανονιστικών διατάξεων: Η χρηματοδότηση των υπηρεσιών θα γίνει μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Η οικονομική προσφορά του αναδόχου θα αποτελεί την συμβατική του αμοιβή και δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α.

14. Ενδεχομένως, νομική μορφή, την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων, στην οποία κατακυρώνεται η σύμβαση: Αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ευθύνη έναντι του ΥΠΕΘΑ για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης. Σύσταση σύμπραξης ή κοινοπραξίας.
        
15. Κριτήρια επιλογής σχετικά με την προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, τα οποία ενδέχεται να επιφέρουν τον αποκλεισμό τους και απαιτούμενα στοιχεία βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισμό. Κριτήρια επιλογής και πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση του οικονομικού φορέα, πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των ελαχίστων ορίων του οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που θα πρέπει να πληροί ο οικονομικός φορέας. Ελάχιστο επίπεδο ή ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων που ενδεχομένως απαιτούνται: Άρθρα 11, 12 & 14 της Προκήρυξης.

16.   Χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του (ανοικτές διαδικασίες):
Επτά (7) μήνες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

17. Κριτήρια, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην Αναλυτική Προκήρυξη.
 
18.  Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες: Μονάδα Υποστήριξης ΥΠΕΘΑ, Μεσογείων 229-231, Αθήνα, Τ.Κ. 154 51, τηλ.: 210 210 6598393 , φαξ: 210 64 22208, Υπόψη κ. Στάμου Ιωάννη.
- Προθεσμίες: Ν. 2522/1997

19.   Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
23 Απριλίου 2008.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης βαρύνουν το ΥΠΕΘΑ.
 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο                                Γενικός Διευθυντής ΓΔΟΣΥ

Λγος(Ο) Α. Στεργιόπουλος                     Καλλίρης Πελοπίδας