Αρχική >> Εγκεκριμένα Έργα >> Yλοποίηση τεσσάρων (4) κολυμβητηρίων και δύο (2) γυμναστηρίων ανά την Ελλάδα

Yλοποίηση τεσσάρων (4) κολυμβητηρίων και δύο (2) γυμναστηρίων ανά την Ελλάδα

Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ: 
06.11.2013
Τρέχουσα Κατάσταση: 
Προϋπολογισμός Έργου: 
7 200 000 €
Διάρκεια Σύμβασης: 
20 έτη
Τύπος έργο: 
Πληρωμές διαθεσιμότητας
Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας: 
Κλειστή Διαγωνιστική Διαδικασία
Ημερομηνία Προκήρυξης: 
09.10.2014
Περιγραφή Έργου: 
Αντικείμενο της σύμπραξης είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και βαριά συντήρηση τεσσάρων (4) ανοικτών κολυμβητηρίων και δύο (2) κλειστών μεταλλικών γυμναστηρίων μέσω ΣΔΙΤ, για χρονικό διάστημα 20 ετών.
Το έργο συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση και ανάπτυξη των αθλημάτων υγρού στίβου (για τα κολυμβητήρια) και καλαθοσφαίρισης - πετοσφαίρισης - χειροσφαίρισης - γυμναστικής - βαρέων αθλημάτων (για τα γυμναστήρια) στους διάφορους Δήμους και την ευρύτερη περιοχή τους. Τα οφέλη από τη λειτουργία των γυμναστηρίων αφορούν κυρίως στην κάλυψη των αναγκών άθλησης και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στη δημιουργία σημαντικού πόλου έλξης ομάδων και συλλόγων για αναψυχή και προπονήσεις.
Περιφέρεια :