Αρχική >> Εγκεκριμένα Έργα >> Υλοποίηση (8) Σχολικών Μονάδων στα Χανιά & ανακατασκευή του πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών

Υλοποίηση (8) Σχολικών Μονάδων στα Χανιά & ανακατασκευή του πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών

Τομέας: 
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ: 
11.09.2017
Προϋπολογισμός Έργου: 
33 700 000 €
Διάρκεια Σύμβασης: 
27 έτη
Τύπος έργο: 
Πληρωμές Διαθεσιμότητας
Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας: 
Κλειστή
Διάρκεια Κατασκευής: 
2
Διάρκεια λειτουργίας: 
25
Περιγραφή Έργου: 

Ο Ανάδοχος θα χρηματοδοτήσει μέσω ιδίων δανειακών κεφαλαίων, θα κατασκευάσει εντός 2 ετών το σύνολο των σχολικών υποδομών και θα παραμείνει υπεύθυνος για τη συντήρηση και τεχνική διαχείρηση τους, ενώ θα πραγματοποιεί και επιπλέον επενδύσεις συντήρησης κατά τη διάρκεια της σύμβασης ώστε τα σχολέια να παραμέινουν σε άριστη κατάσταση καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της.

Περιφέρεια : 
Λεπτομέρειες Τρέχουσας Κατάστασης: 
Προετοιμασία διαγωνιστικής διαδικασίας

Συνδεδεμένα Έγγραφα / Αρχεία