Αρχική >> Εγκεκριμένα Έργα >> Υλοποίηση (14) Σχολικών υποδομών στην Περιφέρεια Αττικής (1A)

Υλοποίηση (14) Σχολικών υποδομών στην Περιφέρεια Αττικής (1A)

Τομέας: 
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ: 
14.04.2006
Τρέχουσα Κατάσταση: 
Προϋπολογισμός Έργου: 
58 000 000 €
Συγχρηματοδότηση: 
Διάρκεια Σύμβασης: 
27 έτη
Οριστικός Ανάδοχος : 
ΑΤΕΣΕ ΑΕ
Ημερομηνία Υπογραφής: 
01.04.2014
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου: 
58.000.000 €
Ιδία Κεφάλαια: 
10.100.000 €
Δανεισμός: 
47.900.000 €
Τύπος έργο: 
Πληρωμές διαθεσιμότητας
Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας: 
Κλειστή Διαγωνιστική Διαδικασία
Ημερομηνία Προκήρυξης: 
15.04.2008
Διάρκεια Κατασκευής: 
2
Διάρκεια λειτουργίας: 
25
Χρηματοδότηση Έργου: 
EIB – National Bank of Greece (JESSICA)
Περιγραφή Έργου: 

Ο ανάδοχος θα χρηματοδοτήσει, μέσω ιδίων και δανειακών κεφαλαίων, θα κατασκευάσει εντός 2 ετών το σύνολο των σχολικών υποδομών και θα παραμένει υπεύθυνος για τη συντήρηση και τεχνική διαχείρισή τους, ενώ θα πραγματοποιήσει και επιπλέον επενδύσεις συντήρησης κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ώστε τα σχολεία να παραμένουν σε άριστη κατάσταση καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της.

Περιφέρεια :