Αρχική >> Εγκεκριμένα Έργα >> Υλοποίηση φράγματος Χαβρία Χαλκιδικής εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού & δικτύων

Υλοποίηση φράγματος Χαβρία Χαλκιδικής εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού & δικτύων

Τομέας: 
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ: 
13.02.2020
Προϋπολογισμός Έργου: 
110 000 000 €
Διάρκεια Σύμβασης: 
30 έτη
Τύπος έργο: 
Πληρωμές διαθεσιμότητας
Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας: 
Ανταγωνιστικός διάλογος
Διάρκεια Κατασκευής: 
3
Διάρκεια λειτουργίας: 
27
Περιγραφή Έργου: 

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή των εξής υποδομών:

1. Του φράγματος Χαβρία και των σύνοδων τεχνικών έργων

2. Των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού

3. Εξωτερικών δικτύων συνολικού μήκους 62km, δεξαμενών και αντλιοστασίων