Αρχική >> Εγκεκριμένα Έργα >> Υλοποίηση υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Υλοποίηση υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Τομέας: 
Αναθέτουσα Αρχή: 
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ: 
02.08.2007
Τρέχουσα Κατάσταση: 
Προϋπολογισμός Έργου: 
49 000 000 €
Συγχρηματοδότηση: 
Διάρκεια Σύμβασης: 
27 έτη
Οριστικός Ανάδοχος : 
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΩΡ
Ημερομηνία έκδοσης ΑΕΠΟ: 
01.12.2014
Ημερομηνία Υπογραφής: 
10.06.2015
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου: 
49 000 000 €
Ιδία Κεφάλαια: 
18 000 000 €
Δανεισμός: 
31 000 000 €
Τύπος έργο: 
Πληρωμές διαθεσιμότητας
Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας: 
Κλειστή Διαγωνιστική Διαδικασία
Ημερομηνία Προκήρυξης: 
05.01.2011
Διάρκεια Κατασκευής: 
2
Διάρκεια λειτουργίας: 
25
Χρηματοδότηση Έργου: 
EIB – National Bank of Greece (JESSICA)-National Bank of Greece
Περιγραφή Έργου: 

Το έργο αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ετήσιας δυναμικότητας 120 χιλ. τόνων, για χρονικό διάστημα 27 ετών. Το έργο βραβεύθηκε ως Συμφωνία της Χρονιάς για τα Απόβλητα στα πλαίσια του προγράμματος βράβευσης «Ετήσιο Βραβείο Χρηματοδότησης» του περιοδικού World Finance και μετά από τρίμηνη αξιολόγησή του. 

Περιφέρεια :