Αρχική >> Εγκεκριμένα Έργα >> Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεματικής για την πληροφόρηση επιβατών των μέσων της Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ και τη διαχείριση του στόλου της

Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεματικής για την πληροφόρηση επιβατών των μέσων της Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ και τη διαχείριση του στόλου της

Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ: 
01.09.2008
Τρέχουσα Κατάσταση: 
Προϋπολογισμός Έργου: 
19 400 000 €
Συγχρηματοδότηση: 
Διάρκεια Σύμβασης: 
12 έτη
Οριστικός Ανάδοχος : 
Ένωση Προσώπων Intrasoft International S.A. - Intrakat
Ημερομηνία Υπογραφής: 
01.06.2014
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου: 
19.400.000 €
Ιδία Κεφάλαια: 
5.900.000 €
Δανεισμός: 
8.200.000 €
Συγχρηματοδότηση από ΕΕ: 
5.300.000 €
Τύπος έργο: 
Πληρωμές διαθεσιμότητας
Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας: 
Κλειστή Διαγωνιστική Διαδικασία
Ημερομηνία Προκήρυξης: 
22.02.2011
Διάρκεια Κατασκευής: 
1.5
Διάρκεια λειτουργίας: 
10.5
Χρηματοδότηση Έργου: 
National Bank of Greece (commercial lender and JESSICA funds provider)
Περιγραφή Έργου: 

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση εξοπλισμού σε 1.750 λεωφορεία και 250 τρόλεϊ για την παρακολούθηση του συγκοινωνιακού έργου σε πραγματικό χρόνο και την πληροφόρηση του επιβατικού κοινού για την εκτέλεση των δρομολογίων μέσω 1.000 «έξυπνων» στάσεων. Παράλληλα θα λειτουργεί διαδραστικό σύστημα πληροφόρησης κοινού για το σύνολο των γραμμών και των δρομολογίων μέσω διαδικτύου.

Περιφέρεια :