Αρχική >> Εγκεκριμένα Έργα >> Υλοποίηση μονάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων Νομού Κέρκυρας

Υλοποίηση μονάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων Νομού Κέρκυρας

Τομέας: 
Αναθέτουσα Αρχή: 
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ: 
13.03.2013
Προϋπολογισμός Έργου: 
40 000 000 €
Διάρκεια Σύμβασης: 
27 έτη
Τύπος έργο: 
Πληρωμές διαθεσιμότητας
Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας: 
Ανταγωνιστικός Διάλογος
Ημερομηνία Προκήρυξης: 
14.03.2014
Περιγραφή Έργου: 

Ο ιδιωτικός φορέας θα επιλεγεί μέσω δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και θα αναλάβει τη μελέτη, χρηματοδότηση κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία της μονάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων της Κέρκυρας, για διάστημα 27 ετών. Το έργο θα διαχειρίζεται περίπου 87 χιλ. τόνους απορριμμάτων ετησίως.

Περιφέρεια : 
Λεπτομέρειες Τρέχουσας Κατάστασης: 
Έχουν προεπιλεγεί οι υποψήφιοι : 1. ΤΟΞΟΤΗΣ 2. ΕΡΕΤΒΟ-ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ 3. WASTE CYCLO 4. ARCHIRODON GROUP- INTRAKAT- WATT – ENVITEC 5. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΗΛΕΚΤΩΡ