Αρχική >> Εγκεκριμένα Έργα >> Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Τομέας: 
Αναθέτουσα Αρχή: 
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ: 
09.04.2012
Προϋπολογισμός Έργου: 
45 000 000 €
Διάρκεια Σύμβασης: 
27 έτη
Τύπος έργο: 
Πληρωμές διαθεσιμότητας
Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας: 
Ανταγωνιστικός Διάλογος
Ημερομηνία Προκήρυξης: 
11.05.2012
Διάρκεια Κατασκευής: 
2
Διάρκεια λειτουργίας: 
25
Περιγραφή Έργου: 

Ο Ανάδοχος θα επιλεγεί μέσω διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού με ανταγωνιστικό διάλογο και θα αναλάβει την μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Νομού Αιτωλοακαρνανίας, για χρονικό διάστημα έως 27 έτη. Οι υποδομές του Έργου θα έχουν συνολική ετήσια δυναμικότητα περίπου 90.000 τόνων και θα εκτείνονται στις 4 Διαχειριστικές Ενότητες του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, όπως αυτές προβλέπονται σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δυτικής Ελλάδος. Η χρηματοδότηση του Έργου θα πραγματοποιηθεί μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων από τον Ανάδοχο και κοινοτικών πόρων.

Περιφέρεια : 
Λεπτομέρειες Τρέχουσας Κατάστασης: 
Στον ανταγωνιστικό διάλογο συμμετέχουν οι προεπιλεγέντες: 1. ARCHIRODON GROUP - INTRAKAT - ΕNVITEC 2. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 3. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΩΡ