Αρχική >> Εγκεκριμένα Έργα >> Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Τομέας: 
Αναθέτουσα Αρχή: 
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ: 
04.10.2013
Προϋπολογισμός Έργου: 
50 000 000 €
Διάρκεια Σύμβασης: 
27 έτη
Τύπος έργο: 
Πληρωμές διαθεσιμότητας
Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας: 
Ανταγωνιστικός Διάλογος
Ημερομηνία Προκήρυξης: 
11.10.2013
Διάρκεια Κατασκευής: 
2
Διάρκεια λειτουργίας: 
25
Περιγραφή Έργου: 

Ο ανάδοχος θα  αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων  στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης,  ετήσιας δυναμικότητας περίπου 155 χιλιάδων τόνων για διάστημα 27 ετών.