Αρχική >> Εγκεκριμένα Έργα >> Μελέτη, Xρηματοδότηση, Kατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικού τομέα Κεντρικής Μακεδονίας μέσω ΣΔΙΤ.

Μελέτη, Xρηματοδότηση, Kατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικού τομέα Κεντρικής Μακεδονίας μέσω ΣΔΙΤ.

Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ: 
16.09.2019
Προϋπολογισμός Έργου: 
130 000 000 €
Διάρκεια Σύμβασης: 
27 έτη
Τύπος έργο: 
Πληρωμές Διαθεσιμότητας
Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας: 
Ανταγωνιστικός διάλογος
Διάρκεια Κατασκευής: 
3
Διάρκεια λειτουργίας: 
24
Περιγραφή Έργου: 

Η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι δυναμικότητας περίπου 300.000 τόνων ανά έτος και θα εξυπηρετεί 10 Δήμους που θα αποτελούν το 64% των παραγόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Ο Ιδιωτικός φορέας σύμπραξης θα αναλάβει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας. Η διάρκεια σύμβασης είναι 27 έτη εκ των οποίων τα 3 αφορούν την κατασκευή και τα 24 τη λειτουργία. Το κόστος κατασκευής ανέρχεται σε 118 εκ.ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.