Αρχική >> Εγκεκριμένα Έργα >> Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Λειτουργία, Τεχνική Διαχείριση και Εκμετάλλευση του Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνας) Ναυπλίου

Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Λειτουργία, Τεχνική Διαχείριση και Εκμετάλλευση του Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνας) Ναυπλίου

Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ: 
06.11.2013
Προϋπολογισμός Έργου: 
10 000 000 €
Διάρκεια Σύμβασης: 
40 έτη
Τύπος έργο: 
Παραχώρηση
Περιγραφή Έργου: 

Ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης θα αναλάβει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, τεχνική διαχείριση και εκμετάλλευση του τουριστικού λιμένα (μαρίνας) Ναυπλίου, για χρονικό διάστημα έως 40 έτη.

Περιφέρεια :