Αρχική >> Εγκεκριμένα Έργα >> Κατασκευή και συντήρηση επτά (7) νέων Πυροσβεστικών Σταθμών

Κατασκευή και συντήρηση επτά (7) νέων Πυροσβεστικών Σταθμών

Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ: 
05.06.2006
Τρέχουσα Κατάσταση: 
Προϋπολογισμός Έργου: 
25 900 000 €
Διάρκεια Σύμβασης: 
25 έτη
Οριστικός Ανάδοχος : 
Γαντζούλας ΑΕ
Ημερομηνία Υπογραφής: 
01.04.2009
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου: 
25.900.000 €
Ιδία Κεφάλαια: 
3.300.000 €
Δανεισμός: 
22.600.000 €
Τύπος έργο: 
Πληρωμές διαθεσιμότητας
Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας: 
Κλειστή Διαγωνιστική Διαδικασία
Ημερομηνία Προκήρυξης: 
01.02.2007
Διάρκεια Κατασκευής: 
2
Διάρκεια λειτουργίας: 
23
Χρηματοδότηση Έργου: 
EIB - Eurobank
Περιγραφή Έργου: 

Το αντικείμενο αυτής της σύμπραξης αφορά στη μελέτη, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη συντήρηση και την τεχνική διαχείριση των κτιριακών υποδομών επτά νέων Πυροσβεστικών Σταθμών. Kαθ' όλη τη διάρκεια της σύμπραξης, θα επιτευχθεί καλύτερη διαχείριση και συντήρηση των υποδομών που θα κατασκευασθούν, μέσα από τον καθορισμό υψηλών προδιαγραφών συντήρησης και λειτουργίας, καθώς η τήρησή τους θα αποτελεί βασική παράμετρο για την αποπληρωμή του Ιδιωτικού Φορέα που θα επιλεγεί.

Περιφέρεια : 
Λεπτομέρειες Τρέχουσας Κατάστασης: 
Ολοκληρωμένο