Αρχική >> Εγκεκριμένα Έργα >> Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας

Τομέας: 
Αναθέτουσα Αρχή: 
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ: 
09.08.2012
Προϋπολογισμός Έργου: 
50 000 000 €
Διάρκεια Σύμβασης: 
27 έτη
Τύπος έργο: 
Πληρωμές διαθεσιμότητας
Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας: 
Ανταγωνιστικός Διάλογος
Ημερομηνία Προκήρυξης: 
01.02.2013
Διάρκεια Κατασκευής: 
2
Διάρκεια λειτουργίας: 
25
Περιγραφή Έργου: 

Ο ιδιωτικός φορέας που θα επιλεγεί μέσω δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με ανταγωνιστικό διάλογο, θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία του έργου για διάστημα έως 27 έτη. Οι υποδομές που θα υλοποιηθούν θα διαχειρίζονται περίπου 150 χιλ. τόνους απορριμμάτων ετησίως.

Περιφέρεια : 
Λεπτομέρειες Τρέχουσας Κατάστασης: 
Μετά και τις αποφάσεις του ΣτΕ, οι προεπιλεγέντες είναι: 1. ARCHIRODON Group NV - INTRAKAT - ENVITEC 2. ΕΡΕΤΒΟ - ΔΟΜΟΣΠΟΡT - ΕΓΝΩΝ 3. J&P ΑΒΑΞ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 4. ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις - ΗΛΕΚΤΩΡ 5. ΤΟΞΟΤΗΣ