Αρχική >> Εγκεκριμένα Έργα >> Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου

Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου

Τομέας: 
Αναθέτουσα Αρχή: 
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ: 
17.04.2019
Προϋπολογισμός Έργου: 
6 600 000 €
Διάρκεια Σύμβασης: 
16 έτη
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου: 
6.600.000 €
Τύπος έργο: 
Πληρωμές Διαθεσιμότητας
Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας: 
Ανταγωνιστικός διάλογος
Διάρκεια Κατασκευής: 
2
Διάρκεια λειτουργίας: 
14
Περιγραφή Έργου: 

Η Σύμπραξη αφορά στον οριστικό σχεδιασμό, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση/ διαχείριση του συστήματος και των υποδομών οδοφωτισμού του περιφερειακού οδικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένων ειδικών συστημάτων ελέγχου και συνοδευτικών έργων. Επιπλέον στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου περιλαμβάνεται η αποκατάσταση των βλαβών και η επισκευή του ηλεκτρολογικού δικτύου στο σύνολο του.  

Περιφέρεια :