Αρχική >> Εγκεκριμένα Έργα >> Αναβάθμιση Οδοφωτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ

Αναβάθμιση Οδοφωτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ

Τομέας: 
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ: 
17.04.2019
Προϋπολογισμός Έργου: 
14 850 000 €
Διάρκεια Σύμβασης: 
12 έτη
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου: 
12.400.000 €
Τύπος έργο: 
Πληρωμές Διαθεσιμότητας
Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας: 
Ανταγωνιστικός διάλογος
Διάρκεια Κατασκευής: 
1
Διάρκεια λειτουργίας: 
11
Περιγραφή Έργου: 

Το αντικείμενο της σύμπραξης αφορά στην αντικατάσταση 14.996 φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων, την εφαρμογή συστημάτων απομακρυσμένου ελέγχου και τηλεμετρίας και τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού. Επιπλέον στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου, περιλαμβάνεται η αποκατάσταση των βλαβών και η επισκευή του ηλεκτρολογικού δικτύου στο σύνολο του.