Αρχική >> Εγκεκριμένα Έργα >> Αναβάθμιση και Βελτιστοποίηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αθηναίων με ΣΔΙΤ

Αναβάθμιση και Βελτιστοποίηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αθηναίων με ΣΔΙΤ

Τομέας: 
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ: 
17.04.2019
Προϋπολογισμός Έργου: 
24 600 000 €
Διάρκεια Σύμβασης: 
14 έτη
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου: 
20.500.000
Τύπος έργο: 
Πληρωμές Διαθεσιμότητας
Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας: 
Ανταγωνιστικός διάλογος
Διάρκεια Κατασκευής: 
2
Διάρκεια λειτουργίας: 
12
Περιγραφή Έργου: 

Το έργο του Δήμου Αθηναίων αφορά το σύνολο της υφιστάμενης βάσης του εξοπλισμού φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αθηναίων δηλαδή την προσαρμογή αντικατάσταση 45.666 φωτιστικών σωμάτων παλαιάς τεχνολογίας. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης θα υλοποιήσει τις απαραίτητες βελτιστοποιήσεις, αναβαθμίσεις, προσαρμογές επεκτάσεις στο υφιστάμενο δίκτυο αστικού φωτισμού της πόλης της Αθήνας και θα αναλάβει τη λειτουργία του και τη συντήρηση του με στόχο την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του αστικού φωτισμού, την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Δημότες.