Αρχική >> Εγκεκριμένα Έργα >> Ανάπτυξη, Λειτουργία, Συντήρηση/Διαχείριση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εισόδου/ Εξόδου/ Στάθμευσης της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ρέντη του ΟΚΑΑ Α.Ε

Ανάπτυξη, Λειτουργία, Συντήρηση/Διαχείριση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εισόδου/ Εξόδου/ Στάθμευσης της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ρέντη του ΟΚΑΑ Α.Ε

Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ: 
09.09.2013
Τρέχουσα Κατάσταση: 
Προϋπολογισμός Έργου: 
2 500 000 €
Διάρκεια Σύμβασης: 
15 έτη
Τύπος έργο: 
Παραχώρηση
Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας: 
Ανταγωνιστικός Διάλογος
Ημερομηνία Προκήρυξης: 
17.11.2014
Περιγραφή Έργου: 

Ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης θα αναλάβει την ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση/ διαχείριση ολοκληρωμένου συστήματος εισόδου/ εξόδου/ στάθμευσης της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ρέντη

Περιφέρεια : 
Λεπτομέρειες Τρέχουσας Κατάστασης: 
Ολοκληρώθηκε η προεπιλογή των υποψηφίων για το έργο.