Αρχική >> Εγκεκριμένα Έργα >> Ανάπτυξη, Λειτουργία, Συντήρηση/Διαχείριση νέας Ιχθυαγοράς στην Κεντρική Αγορά Αθηνών Ρέντη του ΟΚΑΑ Α.Ε.

Ανάπτυξη, Λειτουργία, Συντήρηση/Διαχείριση νέας Ιχθυαγοράς στην Κεντρική Αγορά Αθηνών Ρέντη του ΟΚΑΑ Α.Ε.

Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ: 
09.09.2013
Προϋπολογισμός Έργου: 
11 800 000 €
Διάρκεια Σύμβασης: 
25 έτη
Τύπος έργο: 
Παραχώρηση
Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας: 
Ανταγωνιστικός Διάλογος
Ημερομηνία Προκήρυξης: 
23.09.2014
Περιγραφή Έργου: 

Ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης θα αναλάβει την ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση/ διαχείριση της νέας Ιχθυαγοράς στην Κεντρική Αγορά Αθηνών στο Ρέντη.

Περιφέρεια :